Base scientific dissemination

Divulgació científica

6 gener, 2024
RS_Kick off

¿Per què investiguem?

8 gener, 2024

Missió, funció i valors

RS_KO2

· Generació de coneixement: Fomentem la recerca cientifica i tecnològica, tant de manera nacional com internacional, i qualsevol activitat de suport que apunt a l’avanç científic i al millorament de la qualitat de vida de les persones.

· Divulgació científica: Promovem els avanços científics en relació amb l’arquitectura de la salut i fem accessible la informació publicada, amb l’objectiu de col·laborar i contribuir a l’expansió del coneixement dins del nostre àmbit de referència.

· Disseny basat en l’evidència: Busquem la presa de decisions dels nostres projectes en recerques prèvies la qual cosa ens permet comprometre’ns amb cadascun dels projectes i clients de manera integral.

· Pensament critico: Analitzem críticament les idees i informació prèvia que tenim en el nostre haver per a determinar la seva rellevància i proposar la seva utilització en els projectes a realitzar.

· Assessorament: Brindem assistència personalitzada tant a entitats públiques com a privades dins del seu àmbit de competència, amb la finalitat de permetre’ls oferir serveis de major qualitat i eficients a les persones usuàries dels seus espais.

· Docència: Busquem permanentment fomentar l’intercanvi d’informació i cooperació professional en àmbits educatius.

· Design thinking: Apliquem una metodologia de treball centrada en la persona usuària, on no seguim un pensament lineal. A través d’aquest enfocament per a abordar projectes, busquem descobrir solucions innovadores. Aquestes no sols ens serveixen com a eines per a oferir respostes noves, sinó que també funcionen com una via per a reconsiderar la nostra professió i la col·laboració amb diversos col·legues.

· Espai dialog-A: Generem un espai on permetem que els pensaments flueixin i sorgeixin processos d’aprenentatge col·lectiu a través del diàleg i la reflexió. La nostra intenció radica a crear una font rica d’idees i coneixements compartits que aportació valuosos recursos per al desenvolupament general.

· Building Information Modeling: Implementem aquesta metodologia de treball col·laborativa i en temps real per a la gestió de tots els nostres projectes.