ESTUDI

AHEAD Barcelona Healthcare Architecture és un estudi d’arquitectura ubicat a Barcelona i especialitzat en projectes per la salut. Treballem per donar resposta a les necessitats del futur, potenciant la nostra especialització en arquitectura dins de l'àmbit sociosanitari i apostant per la recerca, la innovació i la responsabilitat social corporativa.

EXPERIÈNCIA

La nostra àmplia trajectòria i anys d'experiència professional en l'àmbit de la salut ens permeten afrontar projectes de diverses magnituds i complexitats. Ramon Torrents i Clara Rius, com a socis directors de l'estudi, encapçalen un gran equip de persones i promouen la millora contínua en els processos de disseny de cada projecte.

ARQUITECTURA PER LA SALUT

En els últims anys s'han focalitzat els esforços en les neurociències aplicades en el disseny arquitectònic, conjuntament amb el disseny centrat en les persones. La principal línia de treball és fomentar que els entorns construïts millorin les experiències de les persones, vetllant pel compromís social i el respecte a la pluralitat.

RECERCA

Treballant conjuntament amb l'àrea d'arquitectura, l'equip de recerca es centra en dos objectius principals: comprendre com les persones perceben, experimenten i com els afecten els espais a nivell psicològic i fisiològic; i trobar o produir dades científiques rellevants per a la presa de decisions en els dissenys de centres de salut.