RS_Clinical simulation

L’ús de la Simulació Clínica (SC) com a estratègia de disseny

1 gener, 2024
RS_Visual pollution

Abordatge de la «Contaminació Visual» en espais sociosanitaris: una perspectiva de AHEAD Barcelona Healthcare Architecture

3 gener, 2024

Metodologia B.I.M – “Beyond Inefficient Modeling”

BIM és l’acrònim que respon a les paraules en anglès Building Information Modeling (modelat de la informació per a la construcció). No obstant això, des de la nostra perspectiva, aquesta metodologia de treball és molt més que un modelat per executar edificis.

Mitjançant l’ús d’aquest mètode, busquem integrar totes les branques que intervenen en el procés de disseny, com arquitectura, enginyeria, construcció, promoció, facility management, entre d’altres, per aconseguir que la feina sigui més eficient i ordenada. Sota aquesta línia de treball, establim els àmbits de cada intervingut i definim els paràmetres de treball, els quals aniran generant un model virtual que contindrà la informació relacionada amb l’edifici durant tot el seu cicle de vida: des de la seva implantació i les primeres aproximacions, passant pels seus canvis posteriors durant la construcció i tota la seva vida útil, fins a la seva demolició.

Tota aquesta informació recollida i ingressada al model, provinent de diferents tipus de programari, com programes de modelat (REVIT / ArchiCAD), MEP (Instal·lacions), càlcul estructural, obtenció de mesures per a pressupostos, anàlisi de comportament energètic, etc., queda concentrada i enregistrada en un arxiu col·laboratiu a l’abast de tothom. Per aquest motiu, és fonamental que, en treballar amb aquest tipus de metodologia, totes les persones involucrades coneguin el mètode BIM i com funcionen les seves eines. D’aquesta manera, ens assegurem que hi hagi un flux de treball constant, segur i amb previsió i marges de solució davant dels problemes que puguin sorgir.

En particular, des de AHEAD Barcelona Healthcare Architecture aprofitem al màxim aquest arxiu tridimensional ple de dades ja que de res ens serveix tenir un model ineficient que resolgui exclusivament els canvis puntuals, ignorant completament l’afectació sobre el pressupost inicial, el control dels costos i/o l’actualització animada de la planificació de l’obra, entre d’altres coses.

A més, en implementar aquesta forma de treball busquem promoure una cultura de col·laboració on deixi de tenir espai la frase “ja tinc els plànols i el meu model BIM, però li donaré el CAD 2D a l’aparellador i que em faci el pressupost” i busquem constantment evitar la manca d’informació entre les parts, ja que d’aquesta manera minimitzem problemes.

El nostre focus està posat en crear i aconseguir un arxiu que sigui una eina preuada als ulls de les futures col·laboracions, on tot quedi completament registrat amb un model BIM as built (el nostre model BIM de “projecte executiu” modificat), recollint els canvis inherents que comporta qualsevol obra perquè, posteriorment, la propietat pugui fer-ne ús sense dependre del nostre equip d’experts.

Si desitges obtenir més informació sobre com treballem a AHEAD sobre aquest tema, t’invitem a fer clic al següent enllaç per accedir a l’article detallat: BIM_Beyond Inefficient Modeling