RS_trends

Tendències Healthcare 2024

1 gener, 2024
RS_Clinical simulation

L’ús de la Simulació Clínica (SC) com a estratègia de disseny

1 gener, 2024

Innovació en hospitals emergents: l’Arquitectura POP-UP

En un món marcat per diverses situacions d’emergència, la capacitat d’oferir respostes immediates i efectives és essencial. La combinació de l’arquitectura d’emergència i la filosofia «pop-up» ens ha portat a la creació d’un hospital emergent excepcional, dissenyat per a ser itinerant i temporal, proporcionant solucions puntuals, ràpides i segures en moments crítics.

La premissa fonamental en la concepció d’aquest disseny té com a característica principal la seva versatilitat: és polivalent, flexible, millorable, reutilitzable, relocalizable i reciclable. Cada mòdul s’ha construït tenint en compte les restriccions de transport, amb mesures específiques de contenidors per a facilitar la seva mobilitat.

El mobiliari també ha estat dissenyat amb meticulositat, amb la possibilitat de #fabricar en taller i #replicar fàcilment. Cada peça està planificada per a albergar instal·lacions d’electricitat, oxigen, buit, entre altres, facilitant un procés de muntatge eficient.

Quant a les materialitats i colors, s’ha optat per mantenir la premissa de dissenyar espais que proporcionin confort i benestar, aplicant principis de neurociència aplicada a l’arquitectura i disseny basat en evidència científica. Encara que es tracta de situacions d’emergència, on l’estrès ja està present, s’ha buscat no agregar emocions i sentiments negatius. Per això, s’ha triat mobiliari de fusta, colors clars en les parets, imatges que evoquen la naturalesa o el contacte amb l’exterior, així com una il·luminació tranquil·la i no directa. Els espais són adaptables segons les necessitats específiques.

En resum, aquest hospital emergent no sols respon eficientment a les urgències, sinó que també busca proporcionar un entorn que contribueixi al benestar emocional de les persones en situacions crítiques. Aquesta combinació de funcionalitat i humanització busca establir un nou estàndard en l’atenció d’emergències, integrant enginyeria amb sensibilitat per a abordar de manera integral els desafiaments que es presenten.